Gå direkt till innehåll
Sätt fart på ditt förebyggande brandskyddsarbete – boka ett möte med en av våra experter

Nyhet -

Sätt fart på ditt förebyggande brandskyddsarbete – boka ett möte med en av våra experter

Vivill öka farten rejält i år! Glädjande såg vi närmare 40% ökning av vårt arbete med förebyggande brandskydd hos befintliga och nya kunder förra året. Våra experters arbetet med att hjälpta till med att styra upp det Systemtiska BrandskyddsArbetet (SBA) och vårt smarta effektiva verktyg PreVision ökade konstant under under hela året. Den siffran ska vi slå i år. Hjälp oss att nå en ökning på 50% under 2020.

För att lyckas med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) behövs en pågående löpande process där kunskap, dokumentation och uppföljning sätts i fokus. Genom att definiera ansvarsrollerna och ge personalen i verksamheten utbildning och information i brandskyddsfrågor skapas en organisation som hanterar brandskyddet på ett effektivt och förebyggande sätt. Kunskap ger motivation och ökar medvetenheten om risker i verksamheten. Och det brukar bygga positiva värden utöver tryggheten i brandskyddet.

Ett förebyggande brandskydd handlar om hållbarhet
Utgångspunkten i hållbarhet är att använda resurser klokt och sparsamt. Att undvika att producera om möjligt och att använda och återanvända det som redan är producerat maximalt. Utöver den direkta mijöaspekten av en brand krävs ofta mängder av resurser att sanera, återställa och inte sällan återuppbygga det som redan fanns och ofta helt i onödan förstörts. Och det gäller nästan alltid mer än det materiella. Verksamhetens trovärdighet och varumärke kan få sig en rejäl törn om man inte kan leverera eller leverera bristfälligt, vilket kan ge konkurrenter och alternativa leverantörer fritt spelrum.

Helhetssyn börjar på ledningsnivå.
Ansvar och styrning av det förebyggande brandskyddet verkar ha svårt att få fäste på ledningsnivå i företag och organisationer. Ansvaret för frågorna – som kan vara avgörande för verksamhetens fortsatta existens – har, inte sällan, delegerats till den dagliga förvaltningen och skötseln av fastigheten. Här gör man många gånger ett bra och noggrant arbete – framför allt med det tekniska brandskyddet – men för att kunna förhindra bränder och minimera riskerna krävs en helhetssyn och en god insikt i alla delar av verksamheten. Då behöver ansvaret ligga på en mer övergripande nivå.

PreVision gör det förbyggande arbetet enklare!
Med hjälp av Prestos FRM-konsulter och Prestos digitala verktyg PreVision kan SBA-arbetet göras strukturerat och effektivt så att verksamhetens ledning enklare kan ta sitt ansvar och ha full kontroll på läget. Det förbyggande brandskyddsarbetet behöver inte längre vara ett dåligt samvete eller, i värsta fall, en dold och okänd riskfaktor i vardagen. Den insikten vill vi sprida och det verkar glädjande ge resultat. 

Hör av dig, slå en signal eller fyll i formuläret på presto.se så hjälper vi dig påbörja arbete med att säkra din verksamhet så att du kan ligga före risken och känna kontroll. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Filip Bjurström

Filip Bjurström

Presskontakt VD & Koncernchef 070-202 22 20
Daniel Friberg

Daniel Friberg

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef 010-45 20 446

Relaterade nyheter

Create value out of risk

Presto Brandsäkerhet AB grundades 1959 och är Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. Genom helhetslösningar, utbildningar och abonnemangstjänster skapar vi brandsäkra miljöer för små och stora företag i hela Norden. Varje år besöker vi 60 000 kunder, utbildar 40 000 deltagare och återvinner 100 000 brandsläckare vid vår anläggning i Katrineholm. Det är så vi skapar ett tryggt, modernt och hållbart brandskydd. Presto omsätter drygt 1 miljard kronor. Läs mer på www.presto.se.

Presto Brandsäkerhet AB
BOX 315
641 23 Katrineholm
Sverige