Gå direkt till innehåll
Prestos monter under SKYDD 2018
Prestos monter under SKYDD 2018

Nyhet -

Hållbar trygghet i fokus – SKYDD 2020

Varje timme utbryter det en brand på en arbetsplats och ännu oftare sker en onödig olycka. Det gör vi på Presto något åt, varje dag och varje timme. På SKYDD i oktober 2020 sätter vi siktet än längre in i framtiden för att visa vägen för hållbar brand- och riskhantering.

Vi börjar redan nu planeringen inför SKYDD 2020, Nordens största säkerhetsmässa. Temat för oss är hur hållbara och miljövänliga produkter, lösningar och metoder måste ligga till grund när vi gör våra miljöer trygga. Vi kommer att ha ett antal konkreta nyheter att visa och mängder med spännande idéer om nya arbetssätt.

Miljövänlig säkerhet?
Att skapa trygga miljöer på ett hållbart sätt handlar om ett brett och genomgripande arbete där alla ingående komponenter är viktiga och hänger ihop. Grunden i hållbarhet är att använda det vi redan producerat så optimalt som möjligt och där kommer kunskap och metoder in – hur undviker vi att brand och olycka uppstår och förstör våra redan befintliga resurser? Vad händer om vi tillsammans kan gå ifrån varje timme till ”varannan timme”? Teknologi och innovation är ett ytterligare område där vi på Presto söker ökad hållbarhet genom t.ex. effektivare lösningar och bättre materialval. Bl.a. har vi med vårt ECO sortiment lyckats uppnå den ledande miljöcertifieringen för handbrandsläckare i Europa, Milieukeur. PÅ SKYDD 2020 kommer vi ha mer att visa!

Så här jobbar vi med kvalité, miljö och socialt ansvar
Presto Brandsäkerhet AB ska erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och produkter inom brandskydd och olycka. Vi ska inom våra samtliga verksamhetsområden hålla en hög produkt- och tjänstekvalitet och prioritera åtgärder som avser miljö- och kvalitetsförbättringar av vår verksamhet.

Vi ska uppfylla tillämpliga lagar, normer och krav och vi ska alltid genomföra våra åtaganden och sträva efter att möta våra kunders och övriga intressenters önskemål. Detta genom att:

  • arbeta med mål, mätningar och ständiga förbättringar av alla delar av vår verksamhet,
  • hushålla med naturresurser, sträva efter att återanvända och återvinna så mycket som möjligt och där möjlighet finns välja miljöriktiga insatsvaror,
  • ha en öppen dialog med kunder, myndigheter och övriga intressenter för att bevaka deras kravbild och uppmärksamma förändringar,
  • genom information och utbildning ska vi öka de anställdas medvetenhet och kunskap om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Vill du läsa mer om vårt arbete kring kvalité, miljö och socialt ansvar?

Vi har samlat och beskrivit vårt arbete kring dessa tre viktiga områden i ett dokument.

Ämnen

Presskontakt

Filip Bjurström

Filip Bjurström

Presskontakt VD & Koncernchef 070-202 22 20
Daniel Friberg

Daniel Friberg

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef 010-45 20 446

Relaterade nyheter

Create value out of risk

Presto Brandsäkerhet AB grundades 1959 och är Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. Genom helhetslösningar, utbildningar och abonnemangstjänster skapar vi brandsäkra miljöer för små och stora företag i hela Norden. Varje år besöker vi 60 000 kunder, utbildar 40 000 deltagare och återvinner 100 000 brandsläckare vid vår anläggning i Katrineholm. Det är så vi skapar ett tryggt, modernt och hållbart brandskydd. Presto omsätter drygt 1 miljard kronor. Läs mer på www.presto.se.

Presto Brandsäkerhet AB
BOX 315
641 23 Katrineholm
Sverige